UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 41 / 04.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 4.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii universitare de licenţă:

Nr. crt. Program de studii Domeniul Forma de învăţământ Facultatea
1. Calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Cu frecvenţă Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
2. Automatică şi informatică aplicată Ingineria sistemelor Cu frecvenţă
3. Interpretare muzicală - canto Muzică Cu frecvenţă Arte
4. Artele spectacolului (actorie) Teatru şi artele spectacolului Cu frecvenţă
5. Administraţie publică Ştiinţe administrative Cu frecvenţă Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
6. Drept Drept Cu frecvenţă
7. Drept Drept Cu frecvenţă redusă
8. Autovehicule rutiere Ingineria autovehiculelor Cu frecvenţă Mecanică *
9. Inginerie mecanică Inginerie mecanică Cu frecvenţă
10. Sisteme şi echipamente termice Inginerie mecanică Cu frecvenţă
11. Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria mediului Cu frecvenţă
12. Inginerie economică industrială Inginerie şi management Cu frecvenţă
13. Ingineria sudării Inginerie industrială Cu frecvenţă
14. Mecatronică Mecatronică şi robotică Cu frecvenţă
15. Tehnologia construcţiilor de maşini Inginerie industrială Cu frecvenţă
16. Ingineria şi protecţia mediului în industrie Ingineria mediului Cu frecvenţă Ingineria Materialelor şi a Mediului *
17. Ingineria securităţii în industrie Inginerie industrială Cu frecvenţă
18. Ştiinţa materialelor Ingineria materialelor Cu frecvenţă
19. Informatică aplicată în ingineria materialelor Ingineria materialelor Cu frecvenţă
Notă: *După comasarea celor două facultăţi, Mecanică şi Ingineria Materialelor şi a Mediului, planurile de învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă aprobate prin prezenta hotărâre vor rămâne valabile, dar va fi schimbată denumirea facultăţii.
 
Art. 2. Se aprobă planurile de învăţământ ale următoarelor programe de studii universitare de masterat:

Nr. crt. Program de studii Domeniul Forma de învăţământ Facultatea
1. Administraţie publică şi integrare europeană Ştiinţe administrative Cu frecvenţă Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
2. Dreptul european al afacerilor Drept Cu frecvenţă
3. Carieră judiciară Drept Cu frecvenţă
4. Traducere şi interpretariat Filologie Cu frecvenţă Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email