UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 40 / 02.07.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 2.7.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent pe perioadă determinată, poziţiile 58, 66 şi 72 din statele de funcţii ale Departamentului clinic al Facultăţii de Medicină şi Farmacie. (Anexa 1).

Art. 2. Se aprobă modificarea comisiei de specialitate în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de profesor, poziţia 3 din statul de funcţii al Departamentului de teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie. Noua structură a comisiei este următoarea:
Preşedinte
Prof. univ. dr. Pr. Vasile Stanciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj,
Membri:
Prof. univ. dr. Pr. Viorel Sava, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
Prof. univ. dr. Pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi,
Prof. univ. dr. Pr. Tache Stere, Universitatea din Bucureşti,
Prof. univ. dr. Mihaela Palade, Universitatea din Bucureşti,
Membri supleanţi:
Prof. univ. dr. Pr. Ionel Ene, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Prof. univ. dr. Pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Art. 3. Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de licenţă Matematică  informatică, domeniul de licenţă Matematică, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Ştiinţe şi Mediu.

Art. 4. Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de masterat Spaţiul românesc între Orient şi Occident, domeniul Istorie, învăţământ cu frecvenţă, de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Comisii de specialitate în vederea desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent pe perioadă determinată la Facultatea de Medicină şi Farmacie

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email