UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 39 / 19.06.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19.6.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se solicită Consiliului de administraţie al UDJG elaborarea şi prezentarea în Senat, în termen de două luni, a unui plan de măsuri pentru limitarea, în exerciţiul bugetar aferent anului 2014, a deficitului patrimonial înregistrat în anul 2013, de 8.062.675 lei, în creştere faţă de anul 2012, când a fost de 4.386.994 lei.

Art. 2. Se solicită Consiliului de administraţie al UDJG elaborarea şi prezentarea în Senat, în termen de două luni, a unui plan de măsuri pentru recuperarea sumei de 7.049.697 de lei reprezentând venituri proprii din taxe şi alte activităţi din anii precedenţi şi rămasă de încasat.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email