UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 7 / 27.02.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27.2.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:
 

 
Art. 1. Se amână discutarea şi votul asupra Regulamentului instituţional al IOSUD – UDJG privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare în cadrul şcolilor doctorale până la obţinerea avizului juridic şi al Consiliului de administraţie.

Art. 2.  Se aprobă Regulamentul privind comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice. (Anexa 1)

Art. 3. Se aprobă planurile de învăţământ ale şcolilor doctorale pentru anul universitar 2013/2014. (Anexa 2)

Art. 4. Se amână discutarea şi votul asupra contestaţiei formulate de către prof. dr. ing. Viorel Munteanu împotriva Hotărârii Senatului de respingere a cererii de reîncadrare în funcţia de titular la Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului până la obţinerea avizului Consiliului facultăţii.

Art. 5. Se aprobă Raportul anual 2013 al Comisiei de etică universitară.

Art. 6. Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică. Noii membri sunt: Răpiţeanu Viorel Cătălin, anul III C, Strîmbeanu Georgian Cristi, anul II AIA, Constantin George, anul I C, Mocanu Bogdan Florin, anul II IE, Dumitru Aurelian, anul III EA.

Art. 7. Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului. Noul membru este Pintilie Marian Liviu, anul III IPMI.

Art. 8. Se aprobă propunerea Facultăţii de Inginerie din Brăila de transformare a Centrului regional interdisciplinar de cercetare în domeniul poluării vibro-acustice şi calităţii ambientale (CRIPCA) în Centrul de cercetare şi consultanţă agronomică şi mediu „Lunca”. (Anexa 3)

Art. 9. Se aprobă cererile de prelungire a perioadei de studii doctorale conform Anexei 4.

Art. 10. Se aprobă propunerea Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului de acordare a titlului academic de profesor onorific al UDJG domnului prof. univ. dr. ing. Avram Nicolae de la Universitatea Politehnica din Bucureşti.

Art. 11. Se validează rezultatul alegerilor în funcţia de director al Şcolii doctorale de inginerie a UDJG, în persoana dnei prof. univ. dr. Mirela Praisler.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Regulamentul privind comunicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice
Anexa nr. 2 Planuri de învăţământ ale şcolilor doctorale pentru anul universitar 2013/2014
Anexa nr. 3 Înființare Centru de cercetare şi consultanţă agronomică şi mediu „Lunca”
Anexa nr. 4 Cereri de prelungire a perioadei de studii doctorale

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email