UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 6 / 18.02.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 18.2.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă cererea dlui prof. dr. Mihai Floroiu, cadru didactic titular al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, de a desfăşura activităţi didactice de predare, în regim de plata cu ora, la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

 
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email