UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 8 / 04.03.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 4.3.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. unic. Se aprobă lista reprezentanţilor Senatului în Comisia mixtă de analiză a oportunităţii scoaterii la concurs a posturilor didactice vacante. Aceştia sunt: prof. dr. chim. Lidia Benea, prof. dr. ing. Gabriela Râpeanu, conf. dr. ing. Luiza Grigorescu, conf. dr. Monica Aprodu, conf. dr. Gabriela Colipcă Ciobanu.
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email