UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 5 / 17.02.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 17.2.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licenţă „Drept”, domeniul Drept, învăţământ cu frecvenţă, care rulează la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email