UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 4 / 11.02.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 11.2.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. 1. Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de masterat „Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană”, domeniul de masterat Filologie, care va rula la Facultatea de Litere, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
Art. 2. Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de masterat „Sisteme electronice avansate”, domeniul de masterat Inginerie electronică şi telecomunicaţii, care va rula la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
Art. 3. Se aprobă planul de învăţământ pentru programul de studii universitare de masterat „Prelucrarea informaţiei pentru aplicaţii multimedia”, domeniul de masterat Inginerie electronică şi telecomunicaţii, care va rula la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, cuantumul taxei pentru susţinerea examenului de licenţă de către studenţii români din ţări non UE, în anul universitar 2013/2014, de 220 euro/persoană, pentru domeniul de învăţământ sociouman, conform Legii nr. 1/2011.
 
Art. 5. Se validează rezultatul alegerilor pentru funcţia de Director al Departamentului de electronică şi telecomunicaţii, în persoana dlui prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie.
 
Art. 6. Se validează rezultatul alegerilor pentru funcţia de membru în Consiliul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică. Noii membri sunt: şef lucrări dr. ing. Grigore Vasiliu şi asistent dr. ing. Anisia Florescu.
 
Art. 7. Se validează rezultatul alegerilor pentru funcţia de Director al Departamentului de ştiinţe morfologice şi funcţionale, în persoana dnei şef lucrări dr. Gabriela Gurău.
 
Art. 8. Se validează rezultatul alegerilor pentru funcţia de membru în Consiliul Facultăţii de Mecanică. Noii membri sunt: Florin Grădinaru, student anul III TCM, Alexandru Preda, student anul III SET, Ioana Corjos, student anul I IEI, Mădălina Dragomir, studenta anul I IEI, Mădălin Şerban Glauco, student anul III Inginerie Mecanică.
 
Art. 9. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, reformularea art. 3 din Hotărârea de Senat nr. 181/12.12.2013. Acesta va avea următorul conţinut:
„Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, Metodologia desfăşurării concursului de admitere la UDJG pentru anul 2014.”
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email