UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 3 / 11.02.2014
 

Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 11.2.2014,
 

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea autorizării provizorii a programului de studii universitare de licenţă „Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară”, care va rula la Facultatea de Inginerie din Brăila, începând cu anul universitar 2014/2015.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email