UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 2 / 31.01.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 31.1.2014,

HOTĂRĂŞTE:


 
Art. unic. Se aprobă planurile de învăţământ pentru următoarele programe de studii ce vor rula în cadrul Departamentului pentru formare continuă şi transfer tehnologic al UDJG:
  1. Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:
  • Dreptul muncii şi securităţii sociale;
  • Criminalitatea economico-financiar-bancară;
  • Relaţiile de familie şi Starea civilă.

  1. Cursuri de formare continuă:
  • Business Inteligence (în limba engleză);
  • Marketing Management (în limba engleză).
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email