UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 1 / 23.01.2014


Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 23.1.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de calitate. (Anexa nr. 1)

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, modificarea componenţei Consiliului de calitate. Noua componenţă este următoarea:
a) Preşedinte - Prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan, rectorul UDJG;
b) Coordonator - Conf. univ. dr. Dana Tutunaru, prorector managementul calităţii;
c) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:
Reprezentanţi ai corpului profesoral:
 • Conf. dr. Mirela Voiculescu, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu;
 • Conf. dr. Nicoleta Stănciuc, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor;
 • Conf. dr Ion Corduneanu, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie;
Reprezentant al Sindicatului:
 • Prof. dr. ing. Dan Scarpete, Facultatea de Mecanică;
Reprezentant al studenţilor:
 • Diana Mădălina Condruţ, Facultatea de Litere;
Reprezentant al angajatorilor:
 • Liviu Bogdan, inginer Departamentul învăţământ din cadrul Arcelor Mittal;
d) Compartimentul de calitate:
Preşedinte: Prof. dr. ing. Elena Mereuţă;
Membri:
 • Conf. dr Mihaela Baroni;
 • Conf. dr. Alina Ganea;
 • Lector dr. Decebal Nedu;
 • Şef lucrări dr. Ştefan Baltă;
 • Oana Mitu, student FIFT;
 • Narcisa Gersina Condrea, administrator patrimoniu;
 • Ciprian Ciobanu, informatician II SSD.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi orientare profesională SERV Class – Rotary – Facultatea de Inginerie din Brăila (CCOP - SRF), cu condiţia modificării textului conform observaţiilor senatorilor. (Anexa 2)

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administraţie, modificarea a organigramei universităţii prin transformarea, în cadrul Direcţiei Generale Administrative, a Compartimentului transport naval în Biroul transport naval, începând cu data de 1.12.2013.

Art. 5. Se respinge contestaţia formulată de către petentul Strat Ioan (conf. univ. dr. ing. în cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi − Facultatea de Mecanică), înregistrată la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi sub nr. C10477/04.12.2013, împotriva Hotărârii Comisiei de etică universitară pronunţată în dosarul nr. C8240/22.10.2013 şi înregistrată sub numărul 29883 din 25.11.2013, ca neîntemeiată.

Art. 6. Se admite contestaţia formulată de către petentul Fetecău Cătălin (prof. univ. dr. ing. în cadrul Universităţii ,,Dunărea de Jos” din Galaţi, decan al Facultăţii de Mecanică), înregistrată la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi sub nr. 31524/05.12.2013, împotriva Hotărârii Comisiei de etică universitară pronunţată în dosarul nr. C8240/22.10.2013 şi înregistrată sub numărul 29883 din 25.11.2013.
Se aprobă modificarea în parte a Hotărârii Comisiei de etică universitară pronunţată în dosarul nr. C8240/22.10.2013 şi înregistrată sub numărul 29883 din 25.11.2013 şi îndepărtarea din conţinutul acesteia a dispoziţiilor cu privire la lipsa de transparenţă şi necomunicarea în timp util a deciziilor şi măsurilor luate pentru eficientizarea activităţii Facultăţii de Mecanică.

Art. 7. Se validează rezultatul alegerilor pentru funcţia de director al Departamentului clinic al Facultăţii de Medicină şi Farmacie, în persoana doamnei şef lucrări dr. Doina Carina Voinescu.

Art. 8. Se aprobă noua structură a Comisiei de etică universitară:
Preşedinte - şef lucrări dr. Ciprian Vlad,
Vicepreşedinte - lector dr. Andreea Mirică,
Secretar - lector dr. Sofia David,
Membri:    prof. dr. Floriana Popescu,
                    prof. dr. Dorel Firescu,
                    conf. dr. Nicoleta Stănciuc,
                    conf. dr. Simona Gavrilă,
                    conf. dr. Paul Ichim,
                    conf. dr. ing. Gabriel Popescu,
                    lector dr. Bianca Furdui,            
                     ş. l. dr. Dorin Sorin Strătilă,
                     ş. l. dr. George Chiriţă,
                     as. dr. Gina Ignat,
                     student Ionuţ Dumitraşcu,
                     student Alexandru Preda.

Art. 9. Se respinge propunerea Consiliului de administraţie de limitare la cel mult o normă a orelor acoperite în regim de PO de cadrele didactice ale universităţii.

Art. 10. Se aprobă cererile de prelungire/întrerupere a perioadei de studii doctorale conform Anexei 3.

Art. 11. Se respinge cererea dlui prof. dr. ing. Viorel Munteanu de reîncadrare în funcţia de profesor la Departamentul de ingineria mediului şi sisteme tehnologice metalurgice.

Art. 12. Se aprobă cererea dlui prof. dr. ing. Petru Alexe de a desfăşura activităţi didactice în anul 2014 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Art. 13. Se validează rezultatul alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii de Inginerie din Brăila. Noii reprezentanţi sunt: Florin Potârniche, Roxana Mihaela Pisică, Alexandra Gheorghe, Cristian Constantin.
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de calitate
Anexa nr. 2 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi orientare profesională
Anexa nr. 3 Cereri de prelungire/întrerupere a perioadei de studii doctorale

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email