UGAL

Senatul universitar
Nr. 266/2.04.2024/CS

 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 112 din 2 aprilie 2024

 

În baza:
Legii învățământului superior nr. 199/2023;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG;
Adresei nr. 7506/22.3.2024 înaintată Senatului sub semnătura șefului Serviciului de management operațional al UDJG,

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 2 aprilie 2024, ora 15.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 85 dintre cei 91 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Biroului Juridic, potrivit art. 216, alin. 14 și alin. 18, lit. d) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, decontarea cheltuielilor de transport și de cazare pentru desfășurarea activităților didactice/administrative aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2023-2024, pentru cadrele didactice, titulari/asociați cuprinși în Anexă.

 

 

Președintele Senatului universitar,
Conf. univ. dr. Alexandru NECHIFOR

 

Anexă: decontarea cheltuielilor de transport și de cazare pentru desfășurarea activităților didactice/ administrative aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2023-2024

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email