UGAL

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 3/25.01.2023

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 3041/15.01.2020 privind numirea Rectorului, 

Consiliul de administraţie, în data de 25 ianuarie 2023, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă solicitarea formulată de Direcția Economică privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând patrimoniului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, rezultate în urma propunerilor făcute de către comisiile abilitate pentru această operațiune, după cum urmează:

 

GrupaSimbol contDenumire contValoare
 2  213.03 Mijloace de transport propuse pentru casare  467.142,69
 2  213.03 Mijloace de transport propuse pentru casare – programul ”Rabla”  186.769,94
    Total mijloace fixe 653.912,63
  303 Obiecte de inventar 3.814,00
    Total general 657.726,63

 

 

RECTOR,

Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email