UGAL

Facultatea de Inginerie, din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, organizează, în perioada 16 -17 Mai 2024, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Anghel Saligny" (SNCSS „Anghel Saligny"), ediţia a XVI-a. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Anghel Saligny" (SNCSS "Anghel Saligny") este un eveniment științific organizat anual de Facultatea de Inginerie pentru studenții înscriși în programele de studii universitare de licență și de masterat și pentru elevii din învățământul liceal.

Acest eveniment reprezintă un bun prilej de cunoaștere a preocupărilor studenților din diferite centre universitare și de schimb de idei și bune practici în Inginerie. Cercetarea științifică are un rol semnificativ în procesul educațional, fiind un element cheie în formarea viitorilor specialiști care trebuie să facă față provocărilor permanente de pe piața muncii. În cadrul evenimentului sunt organizate următoarele secțiuni:

  • Tehnologii Moderne şi Management în Inginerie Industrială (TMMII);
  • Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere (IMAR);
  • Știința Materialelor. Informatică Aplicată în Ingineria Materialelor (SM.IAIM);
  • Perspective de Dezvoltare în Ingineria Mediului și în Ingineria Medicală (PDIMIM);
  • Masterandul de Azi - Cercetătorul de Mâine (MA - CM);
  • Secțiune Specială pentru Elevi "Astăzi Elev - Mâine Student" (AE-MS).

Evenimentul va debuta cu festivitatea de deschidere, programată Joi, 16 mai 2024, ora 09:30, la care vor participa reprezentanți ai mediului academic, mediului preuniversitar și Asociației Inginerilor din România și se va încheia cu festivitatea de premiere, programată Vineri, 17 mai 2024, începând cu ora 10:00. În cadrul festivității, vor fi premiați studenții care au prezentat cele mai bune idei inovative și comunicări științifice pe secțiuni.

Cu ocazia zilei Facultății de Inginerie, sărbătorită anual pe 21 mai, ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, vor fi acordate diplomele „NICOLAE BEȘCHIA” pentru realizări profesionale și manageriale remarcabile, ”ANGHEL SALIGNY” pentru rezultatele de excelență în funcția didactică de profesor, conferențiar, șef lucrări, asistent, acordate de Consiliul Facultății de Inginerie, și pentru promovarea ofertei educaţionale şi imaginii Facultății de Inginerie. De asemenea, Facultatea de Inginerie va acorda diplome studenților care au avut rezultate profesionale remarcabile în anul universitar anterior.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Asociaţia Generală a Inginerilor din România - Sucursala Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, SC AEROSTAR SA Bacău. Mai multe detalii despre acest eveniment pot fi vizualizate pe pagina web: 

https://scss.ugal.ro/index.php/facultati/facultatea-de-inginerie

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email