UGAL

 

Fișa de înscriere
Contracte de studii licență
 • Facultatea de Inginerie [descarcă]
 • Facultatea de Arhitectură Navală [descarcă]
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor [descarcă]
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică [descarcă]
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport [descarcă]
 • Facultatea de Litere [descarcă]
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu [descarcă]
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie [descarcă]
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila  [descarcă]
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor [descarcă]
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative [descarcă]
 • Facultatea de Medicină şi Farmacie [descarcă]
 • Facultatea de Arte [descarcă]
 • Facultatea Transfrontalieră [descarcă]
Contracte de studii master
 • Facultatea de Inginerie [descarcă]
 • Facultatea de Arhitectură Navală [descarcă]
 • Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor [descarcă]
 • Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică [descarcă]
 • Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport [descarcă]
 • Facultatea de Litere [descarcă]
 • Facultatea de Ştiinţe şi Mediu [descarcă]
 • Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie [descarcă]
 • Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila [descarcă]
 • Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor [descarcă]
 • Facultatea de Drept și Științe Administrative [descarcă]
 • Facultatea de Arte [descarcă]
 • Facultatea Transfrontalieră [descarcă]
Contract de studii ID/IFR

 

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET/ TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021parcurgă procedura de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere pot fi descărcate de pe pagina web a facultății la care candidatul a fost admis: Contract de studii.pdf și Fișă de înscriere.pdf.
 1. După descărcare, documentele sus-menționate se completează și se semnează de către candidat astfel:
 • Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare);
 • Fișa de înscriere.
 1. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru cei admiși la forma de finanțare BUGET) sau a unui avans de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admiși la forma de finanțare TAXĂ) se face on-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență/ la distanță/ cu frecvență redusă, Facultatea/ programul de studii.

Diferența de până la 50 % din valoarea taxei (Tranșa I) se va achita până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu Taxe de școlarizare.

 1. Documentele semnate și completate (Contractul de studii și Fișa de înscriere) precum și dovada achitării taxei se pot depune astfel:
 • se trimit prin poștă la sediul facultății la care a fost admis candidatul;

sau

 • se scanează și se trimit pe e-mailul facultății la care a fost admis candidatul. În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii până la data de 06 octombrie 2021.

 

Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare/avansul din Tranșa I la taxa de școlarizare.

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, sau la sediul Universității din str. Domnească 47 (corpul U), pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape/ pași:
 • completarea, semnarea și depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare) la sediul special amenajat;
 • completarea, semnarea și depunerea Fișei de înscriere la sediul special amenajat;
 • prezentarea dovezii de achitare a taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei.

Taxa de înmatriculare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență, Facultatea.
 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare.

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2021, sunt invitaţi în perioada: 29.07.2021 – 06.08.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, sau la sediul Universității din str. Domnească 47 (corpul U), pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Procedura de înscriere cuprinde următoarele etape/ pași:
 • completarea, semnarea și depunerea Contractului de studii pentru anul universitar 2021/2022 (în două exemplare) la sediul special amenajat;
 • completarea, semnarea și depunerea Fișei de înscriere la sediul special amenajat;
 • prezentarea dovezii de achitare a unui avans de minimum 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare. Diferența de până la 50 % din valoarea taxei (Tranșa I) se va achita până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Taxa de înmatriculare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență, Facultatea.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu Taxe de școlarizare.

 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat taxa de înmatriculare.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email