UGAL

În construcție


Dezvoltarea durabilă devine o prioritate pentru mediile de afaceri din întreg mapamondul. Preocuparea pentru mediul înconjurător și pentru moștenirea lăsată generațiilor viitoare este una dintre prioritățile mondiale.


Astfel, sustenabilitatea, devine un concept necesar la nivelul întregii societăți, al tuturor domeniilor de activitate, pentru a ne asigura că resursele ce optimizează calitatea vieții sunt regenerabile, asigurând, în același timp, sănătatea și securitatea locuitorilor globului. Toate activitățile trebuie să devină prietenoase cu mediul înconjurător, eliminându-se cât mai mult din poluarea aerului, deversarea reziduurilor toxice poluarea solului cu compuși chimici dăunători. Ajutorul reciproc în interiorul societății capătă noi nuanțe, sprijinirea semenilor de către cei cu posibilități materiale sau logistice, în momentele de criză, poate deveni un nou simbol în crearea unei lumi mai bune.


Pentru implementarea unor astfel de deziderate, unul dintre cele mai importante roluri îl are educația. Astfel, universitățile au un rol foarte important pe filiera sustenabilității conturându-se o verigă durabilă de specialiști prietenoși cu mediul, pregătiți să întoarcă favoarea societății, mai exact, investiția în educație.


De asemenea, universitățile pot adopta conduita sustenabilității prin adaptabilitate continuă la condițiile mediului înconjurător, oferind studenților experiențe complexe fără a pierde din vedere obiectivul fundamental și durabil de creștere a calității serviciilor oferite. Mijloacele sunt diverse, perspectiva însă trebuie să fie la nivel macro, luându-se în considerare toți factorii implicați, aria de impact, contextul în care se acționează precum și responsabilitatea socială.


Universitatea „Dunărea de Jos” își asumă în totalitate dezvoltarea durabilă participând activ în proiecte de dezvoltare a orașului și a regiunii din care face parte, acordând o atenție deosebită calității învățământului superior și post-universitar, preocupându-se permanent de condițiile ce le sunt oferite studenților și în identificarea resurselor economice pentru atingerea obiectivelor.


Cuvântul Rectorului Universității, publicat pe site-ul oficial, exprimă foarte clar strategia adoptată pentru următorii ani: „Cred că Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați trebuie să își întărească prestigiul și influența directă în cadrul comunității locale și regionale, să își păstreze și să își extindă poziția de lider formator de specialiști în educație și cercetare din zona de sud-est a României și, mai ales, să continue să concureze, de pe poziții similare, cu universitățile importante din țară și din străinătate. Este un deziderat firesc, bazat pe analiza obiectivă a resurselor umane și materiale de care dispunem și pe rezultatele obținute până acum, și care formează principalul argument al intenției mele de a transforma instituția noastră într-un instrument eficient de aplicare a principiilor educației și formării competitive, colaborativ – participative în raport cu toți factorii implicați – studenți, cadre didactice și cercetători, mediul de afaceri, comunitatea locală și regională. Universitatea se va implica tot mai activ în proiecte și parteneriate de cercetare – dezvoltare și inovare naționale și internaționale, activitatea de cercetare – corelată cu dinamica tehnologică de vârf, cu performanța în toate domeniile acoperite de specialiștii noștri, va fi orientată și corelată cu transferabilitatea către mediul tehnologic și socio – uman, ca și cu obținerea unei poziții cât mai ridicate în ranking-urile internaționale.”

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 10.09.2020, ora 10.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee3c12a5afcf44bbb45bb728c80cc97e%40thread.tacv2/conversations?groupId=77446b4a-eddc-41f3-a22f-317f4e6a340b&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA ÎN SISTEM TRIBOCOROZIV A STRATURILOR NANOSTRUCTURATE ÎN MATRICE DE COBALT CU FAZĂ DISPERSĂ DE PARTICULE BIOCERAMICE DE CeO2”,

elaborată de doamna SIMIONESCU G. NICOLETA-LUCICA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria materialelor.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. Lidia BENEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. habil. Florin MICULESCU (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. univ. dr. ing. fiz. Ionel CHICINAȘ (CV
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. chim. habil. Geta CÂRÂC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 16.09.2020, ora 11.00, în  sala AS 111 a Facultății de Litere va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„PARADIGMES IDENTITAIRES DE L`ÉCRIVAIN MIGRANT DANS LA LITTÉRATURE FRANCO-CANADIENNE CONTEMPORAINE”/„PARADIGME IDENTITARE ALE SCRIITORULUI MIGRANT ÎN LITERATURA FRANCO-CANADIANĂ CONTEMPORANĂ”,

elaborată de doamna ROMANIȚĂL.GEORGETA-ELENA (PRADA), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. habil. Carmen ANDREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Simona MODREANU (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. habil. Ileana MIHĂILĂ (CV
Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Elena-Brândușa STEICIUC (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 22.09.2020, ora 11.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac543c0b3b4f1406db97f4a18b48f6cab%40thread.tacv2/conversations?groupId=c397e9be-cefe-4b25-8bb3-412081a63067&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„CONTRIBUȚII PRIVIND VALORIFICAREA ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR CERAMICE PENTRU GLAZURI A IONILOR METALICI EXTRAȘI DIN NĂMOLURI REZULTATE DIN PROCESE DE REALIZARE A ACOPERIRILOR METALICE”,

elaborată de doamna HOLOHAN I. MARIA-IULIANA (MĂRCUȘ), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria materialelor.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Maria VLAD (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Cercet . șt. gr. I dr. ing. György Deák (CV
Director general - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, București
3. Prof. univ. dr. chim. Lidia BENEA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 23.09.2020, ora 10.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/General?threadId=19:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.&ctx=channel
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

CERCETĂRI PRIVIND FOLOSIREA UNOR EXTRACTE ȘI PULBERI VEGETALE CA ANTIOXIDANTE NATURALE ÎN PRODUSE DIN CARNE CRUDE ȘI PROCESATE”,

elaborată de domnul BORUZI C.G. ANDREI-IULIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. Violeta NOUR (CV)
Universitatea din Craiova
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Mariana-Atena POIANĂ (CV)
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
2. Prof. univ. dr. Georgiana-Gabriela CODINĂ (CV
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. univ. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii