UGAL

Școala doctorală Domeniul de studii universitare de doctorat Taxa de școlarizare
(lei)
An I An II An III
Inginerie mecanică și industrială Inginerie mecanică 10.000 10.000 15.000
Inginerie industrială (Științe și Mediu, Inginerie) 10.000 10.000 15.000
Inginerie industrială   (SIA) 10.000 10.000 8.000
Științe fundamentale și inginerești Ingineria materialelor 10.000 10.000 15.000
Ingineria sistemelor 10.000 10.000 8.000
Inginerie electrică 10.000 10.000 8.000
Calculatoare și tehnologia informației 10.000 10.000 8.000
Biotehnologii 10.000 10.000 10.000
Ingineria produselor alimentare 10.000 10.000 10.000
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală 10.000 10.000 15.000
Chimie 10.000 10.000 15.000
Științe biomedicale Medicină 12.000 10.000 10.000
Științe socio-umane Filologie 8.000 8.000 8.000
Istorie 8.000 8.000 8.000
Economie 8.000 8.000 8.000
Management 8.000 8.000 8.000
Știința sportului și educației fizice 8.000 8.000 8.000

Taxe doctorat în anul universitar 2019-2020
Alte taxe și servicii în anul universitar 2019-2020

Taxe doctorat în anul universitar 2017-2018
Taxe doctorat în anul universitar 2016-2017
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email