UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 351 din 24 noiembrie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârii Consiliului de administrație nr. 151 din 15.11.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Rectorului universității.

 

În urma rezultatului votului electronic cu termen limită 24 noiembrie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 69 dintre cei 82 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Biroului Juridic coroborat cu avizul Consiliului de administrație, criteriile specifice privind ocuparea posturilor vacante de asistent și de lector, perioadă determinată și perioadă nedeterminată, din cadrul Facultății de Arte, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, după cum urmează:

Asistent, perioadă determinată și perioadă nedeterminată:

  • să aibă calitatea de doctorand în domeniu sau într-un domeniu conex;
  • să aibă experiență scenică de minimum un an sau de cercetare în domeniul postului.

Lector, perioadă determinată și perioadă nedeterminată:

  • să dețină diploma de doctor în domeniu sau într-un domeniu conex;
  • să aibă experiență scenică de minimum 3 ani sau de cercetare în domeniul postului;
  • să aibă experiență didactică de specialitate.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email