UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 198 din 22 iunie 2022

 

În baza:
Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Adresei nr. 19326/20.6.2022 înaintată Senatului, sub semnătura Directorului DJRU.

 

În ședința ordinară în plen din data de 22 iunie 2022, ora 12.00, (conform ordinii de zi), la care au participat 75 dintre cei 89 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. (Anexa 3)

Art. 4. Se aprobă, cu avizul consiliilor facultăților, propunerile privind componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. (Anexa 4)

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexa 1: Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
Anexa 2: Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
Anexa 3: Componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022
Anexa 4: Componența comisiilor de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante, perioadă determinată, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email