UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 289 din 24 noiembrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Hotărârilor Consiliului de administrație nr. 127 din 12.11.2021 și nr. 128 din 15.11.2021 înaintate Senatului, sub semnătura Rectorului universității,

 

În urma rezultatului votului electronic, cu termen limită 24 noiembrie 2021, ora 14,30, la care au participat 61 dintre cei 69 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, a următoarelor cursuri de formare continuă: 

  • Blogger,
  • Vlogger,
  • Influencer.

Art.2. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planurile de învățământ pentru cursurile de formare continuă mai sus-menționate.

Art.3. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Educație digitală în învățământul superior.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă mai sus-menționat.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, înființarea în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic a cursului de formare continuă Somelier.

Art. 6. Se aprobă, cu avizul Consiliului de administrație, coroborat cu avizul pozitiv al Comisiei didactice și de calitate a Senatului universitar, planul de învățământ pentru cursul de formare continuă mai sus-menționat.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email