UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR
nr. 288 din 24 noiembrie 2021

 

În baza:
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați;
Regulamentului de organizare și de funcționare ale Senatului UDJG;
Adresei nr. 29399/11.11.2021, înaintată Senatului, sub semnătura directorului CSUD,

 

În urma rezultatului votului electronic, cu termen limită 24 noiembrie 2021, ora 14,30, la care au participat 61 dintre cei 69 de senatori, fiind întrunit astfel cvorumul și numărul de voturi necesar, Senatul universitar, cu unanimitatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat, dezafilierea domnului prof. univ. dr.  ENOIU Răzvan-Sandu, conducător de doctorat în domeniul Știința sportului și educației fizice, la IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Școala doctorală de Științe socio-umane.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email