UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 3 din 12 ianuarie 2021

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 12 ianuarie 2021, cu majoritatea voturilor exprimate,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. unic. Se aprobă, cu avizele pozitive ale Comisiei juridice și de etică și ale Comisiei pentru baza materială, buget și finanțe, din cadrul Senatului universitar, solicitarea Consiliului de administrație privind emiterea de către Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a unei hotărâri referitoare la:

  • recuperarea prejudiciilor constatate prin Raportul comisiei de analiză, numită prin Decizia Rectorului nr. 1738/28.7.2020, asupra modului de implementare a proiectului Evaluarea supraviețuirii şi a răspândirii în Marea Neagră a puilor de sturioni din speciile ameninţate critic, lansați în Dunărea inferioară, finanţat din Fondul European de Pescuit, prin contractul de finanțare nr. 18/22.04.2013;
  • suspiciunile de ilegalități menționate în acest Raport;
  • aspectele privind erorile de management economico-financiar semnalate în Raport;

cu următoarele recomandări:

  1. Efectuarea tuturor demersurilor juridice legale și necesare pentru recuperarea prejudiciilor.
  2. Sesizarea organelor în drept competente, precum și efectuarea tuturor demersurilor juridice legale și necesare.

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email