UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar
 

HOTĂRÂREA
nr. 4 din 12 ianuarie 2021

 

Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și de funcționare a Senatului UDJG,
Metodologiei interne de organizare și de desfășurare a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere de la nivelul departamentelor, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 143/10.09.2015, cu completările aduse prin art. 9 din Hotărârea Senatului universitar nr.149/25.09.2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,

Senatul universitar, în data de 12 ianuarie 2021, 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, cu avizele pozitive ale Consiliului de administrație și ale Biroului Juridic, coroborate cu avizele pozitive ale Comisiei Didactice și de calitate și ale Comisiei pentru Dezvoltare instituțională și internaționalizare din cadrul Senatului universitar, Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională 2021-2024 (Anexă).

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, solicitarea Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice privind desfășurarea alegerilor pentru funcția de director de departament la Departamentul Științe administrative și studii regionale, condus în prezent de un director interimar, conform următorului calendar:

18-21 ianuarie 2021 Depunerea candidaturilor la secretariatul facultății, pentru funcția de director de departament la Departamentul Științe administrative și studii regionale
22 ianuarie 2021 ora 16,00, Sala AE 105 Adunarea electivă a membrilor departamentului pentru alegerea directorului de departament la Departamentul Științe administrative și studii regionale
25 ianuarie 2021 Validarea alegerilor de la nivel de departament în cadrul facultății

 

 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU

 

Anexă - Plan strategic de dezvoltare instituțională 2021-2024

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email