UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 160 din 22 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 22 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se validează rezultatele alegerilor desfășurate pentru consiliile facultăților, organizate în conformitate cu dispozițiile Metodologiei interne de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019, după cum urmează:
- Anexa 1 - CADRE DIDACTICE
- Anexa 2 - STUDENȚI.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Rezultatele alegerilor desfășurate pentru consiliile facultăților - cadre didactice
Anexa nr. 2 Rezultatele alegerilor desfășurate pentru consiliile facultăților - studenți