UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 159 din 22 noiembrie 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,
Hotărârii Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi universităţii, aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispoziții menținute prin Hotărârea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019,
Hotărârii Senatului universitar nr. 100/16.09.2019,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 22 noiembrie 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se avizează candidatura domnului prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu la funcția de rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU