UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 95 din 14 august 2019


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 14 august 2019,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei juridice și de etică a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, scindarea Departamentului de Științe Generale din cadrul Facultății Transfrontaliere, în Departamentul de Științe Generale și Departamentul de Științe  Aplicate, începând cu anul universitar 2019-2020.
    

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email