UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 144 din 27 decembrie 2018


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 27 decembrie 2018,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019. (Anexa 1)

Art. 2. Se aprobă componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019. (Anexa 2)

Art. 3. Se aprobă componența comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioada nedeterminată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019. (Anexa 3)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă determinată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019
Anexa nr. 2 Componența comisiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioadă nedeterminată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019
Anexa nr. 3 Componența comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a posturilor didactice vacante, perioada nedeterminată, concurs ce se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email