UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 216 din 17 noiembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, întrunit în ședință ordinară, în data de 17 noiembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Consiliului de administrație, validarea rezultatului concursului pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor. Ca urmare, dna prof. dr. ing. Camelia Vizireanu va prelua, în baza deciziei rectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, mandatul de decan al facultății sus-menționate.

Art. 2. Se aprobă solicitarea Consiliului pentru studii universitare de doctorat, avizată pozitiv de Consiliul de administrație, de mărire a efectivului Consiliului Școlii doctorale de științe socio-umane cu încă doi membri.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Metodologia și calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante din Consiliul Școlii doctorale de inginerie din cadrul IOSUD – UDJG. (Anexa 1)

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Metodologia și calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante din Consiliul Școlii doctorale de științe socio-umane din cadrul IOSUD – UDJG. (Anexa 2)

Art. 5. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, al Comisiei didactice și de calitate a Senatului și al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului, planul de învățământ pentru cursurile organizate în cadrul Școlii doctorale de inginerie a IOSUD – UDJG, învățământ cu frecvență, valabil începând cu anul universitar 2016-2017.

Art. 6. Se aprobă, la propunerea Consiliului pentru studii universitare de doctorat și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, al Comisiei didactice și de calitate a Senatului și al Comisiei pentru cercetare științifică a Senatului, planul de învățământ pentru cursurile organizate în cadrul Școlii doctorale de științe socio-umane a IOSUD – UDJG, învățământ cu frecvență, valabil începând cu anul universitar 2016-2017.

Art. 7. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al DFCTT. (Anexa 3)

Art. 8. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de transfer tehnologic CTT – UGAL. (Anexa 4)

Art. 9. Se aprobă cererea formulată de dna lector dr. Adelaida Costache, cadru didactic titular la Facultatea de Arte a UDJG, de a susține activități didactice, în regim de plata cu ora, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București (o normă de lector, respectiv 6 ore de seminar/săptămână, ore efective).

Art. 10. Se aprobă propunerea Facultății de Arhitectură Navală, avizată pozitiv de Consiliul de administrație, de numire a dnei șef lucrări dr. ing. Săndița Păcuraru în funcția de director al Centrului de Cercetare „Arhitectură Navală” (CCAN), având în vedere demisia din această funcție a dnei șef lucrări dr. ing. Oana Marcu.

Art. 11. Se aprobă cererile de prelungire/întrerupere a perioadei studiilor doctorale formulate de studenții doctoranzi cuprinși în Anexa 5, conform recomandării directorului Consiliului pentru studii universitare de doctorat.

Art. 12. Se aprobă lista posturilor didactice pentru perioadă determinată propuse de Consiliul de administrație pentru a fi scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016/2017. (Anexa 6)


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU
 

Anexa nr. 1 Metodologia și calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante din Consiliul Școlii doctorale de inginerie din cadrul IOSUD – UDJG
Anexa nr. 2 Metodologia și calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante din Consiliul Școlii doctorale de științe socio-umane din cadrul IOSUD – UDJG
Anexa nr. 3 Regulamentul de organizare și funcționare al DFCTT
Anexa nr. 4 Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de transfer tehnologic CTT – UGAL
Anexa nr. 5 Lista studenților doctoranzi ce au formulat cereri de prelungire/întrerupere a perioadei studiilor doctorale
Anexa nr. 6 Lista posturilor didactice pentru perioadă determinată propuse de Consiliul de administrație pentru a fi scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016/2017

Anexa nr. 1
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email