UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 215 din 2 noiembrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 2 noiembrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planul de învățământ pentru cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Analiza statistică și prelucrarea datelor experimentale din cercetare în domeniul științei alimentelor, învățământ cu frecvență, durata de 40 de ore, valabil începând cu anul universitar 2016/2017. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul este Ingineria produselor alimentare.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic și cu avizul Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului, planul de învățământ pentru cursul de formare continuă Analize fizico-chimice pentru aprecierea calității produselor alimentare, învățământ cu frecvență, durata de 24 de ore, valabil începând cu anul universitar 2016/2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email