UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 209 din 6 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 6 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. unic. Se aprobă cererea formulată de Jarcă Paul Adrian, absolvent al Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, specializarea Drept, învățământ cu frecvență, promoția 2014, de a susține examenul de finalizare a studiilor la Universitatea „Danubius” din Galați.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email