UGAL Logo

UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 208 din 6 octombrie 2016


Conform:
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,

Senatul universitar, în data de 6 octombrie 2016,


HOTĂRĂŞTE:Art. 1. Se aprobă cererea formulată de domnul șef lucrări dr. Panfiloiu Gheorghe, cadru didactic titular în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice în regim de plata cu ora (o normă de lector, cu 10 ore, curs și laborator), în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea „Danubius” din Galați, în anul universitar 2016/2017.

Art. 2. Se aprobă cererea formulată de doamna șef lucrări dr. Cioromele Gabriela Alina, cadru didactic titular în cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, de a efectua activități didactice în regim de plata cu ora (39 de ore de curs, 26 de ore de lucrări de laborator și 39 de ore pentru teze de an), în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, în semestrul I al anului universitar 2016/2017.


Preşedintele Senatului universitar,
Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email