UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  71/22.11.2016


Conform:     
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, din data de 22.11.2016,

HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de decan la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila.

6 – 7.12.2016 Depunerea candidaturilor pentru funcţia de decan
8.12.2016 Avizarea dosarelor de concurs de către compartimentul juridic
12 – 13.12.2016 Avizarea candidaturilor la funcţia de decan în Consiliile facultăţilor
14.12.2016 Derularea concursurilor pentru selectarea decanilor
15.12.2016 Comunicarea rezultatelor concursurilor pentru funcţia de decan
22.12.2016 Decizii de numire a noilor decani

Calendarul posturilor se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 2. Se aprobă propunerile de proiecte pentru competiția deschisă pe programul Operațional Capital Uman, apelul de proiecte cu nr. POCU/11/6/10/6.13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Titlurile propunerilor de proiecte depuse în care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este lider de proiect sunt:
•    Țintește-ți viitorul în servicii, acronim ServPract.
•    Pregătirea pentru viața activă a studenților din mediul rural prin practica de producție industrial, acronim VaSPI.
•    Program eficient de practică elevi și studenți în domeniul protecției și monitorizării mediului, acronim Promediu.
•    Pășește în carieră, acronim PractiS.
•    Sprijinirea tranzacției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare, acronim Practinov.

Următoarele propuneri de proiecte în care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este parteneră vor fi integrate după cum urmează:
•    Practica, un pas spre angajare va fi integrat în proiectul Practinov.
•    Studenți în stagii de practică azi, profesioniști la nivel European mâine va fi integrat în proiectul Promediu.

Art. 3. Se aprobă numirea domnului conf. dr. Ciprian Vlad în funcția de președinte al Comisiei de Etică Universitară și a doamnei ș. l. dr. Andreea Matic în funcția de vicepreședinte al Comisiei de Etică Universitară.
Se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 4. Se aprobă, la propunerea Facultății de Inginerie, numirea domnului prof. dr. ing. Florin Popescu în funcția de director al Centrului de Cercetare Științifică pentru Mașini și Echipamente Termice și Inginerie Mediului în Energetică, având în vedere pensionarea domnului prof. dr. ing. Dan Scarpete.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează transformarea posturilor din statul de funcții a personalului didactic auxiliar și nedidactic, în vederea promovării, conform solicitării Direcției Juridice și Resurse Umane nr. 37238 din 15.11.2016.
Solicitarea se transmite Senatului universitar pentru aprobare.

Art. 6. Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Cercetare Științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform anexei.
Regulamentul se transmite Senatului universitar spre aprobare.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN


Anexa 1 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului pentru Cercetare Științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galați

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email