UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  69/11.11.2016


Conform: 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, întrunit în data de 11.11.2016,

HOTĂRĂȘTE:
 


Art. 1. Se aprobă Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă determinată, conform Anexei nr. 1.
Calendarul se transmite Senatului universitar spre informare.

Art. 2. Se aprobă, la propunerea CSUD, mărirea efectivului Consiliului școlii doctorale de Științe Socio-Umane cu încă 2 membrii, având în vedere că numărul conducărilor de doctorat a crescut și luând în considerare criteriul reprezentării fiecărui (sub)domeniu.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 3. Se aprobă, la propunerea CSUD, componența comisiei mixte CSUD-CA pentru analizarea îndeplinirii condițiilor de abilitare ale candidaților înscriși pentru obținerea atestatului de abilitare, după cum urmează:
Președinte            Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian Rusu
Vicepreședinte    Prof. dr. ing. Gabriela-Elena Bahrim
Membri:                Prof. dr. chim. habil. Constantin Apetrei
                               Prof. dr. chim. Lidia Benea
                               Prof. dr. habil. Alina-Daniela Crihană
                               Prof. dr. ing. Lorena Deleanu
                               Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
                               Prof. dr. habil. Alina-Elena Ganea
                               Prof. dr. habil. Silviu-Dan Lupașcu
                               Prof. dr. ing. fiz. Luminița Moraru
                               Prof. dr. habil. Liliana-Mihaela Moga
                               Prof. dr. ing. habil. Gabriela Râpeanu
                               Prof. dr. ing. Elena Scutelnicu

Art. 4. Se avizează, la propunerea CSUD, Metodologia și calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante din Consiliul Școlii Doctorale de Inginerie (CSDI) din cadrul IOSUD-UDJG, conform Anexei nr. 2.
Metodologia se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 5. Se avizează, la propunerea CSUD, Metodologia și calendarul de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante și de suplimentare a locurilor din Consiliul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane (CSDSSU) din cadrul IOSUD-UDJG, conform Anexei nr. 3.
Metodologia se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 6. Se avizează, la propunerea CSUD, planul de învățământ pentru cursurile organizate în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie, IOSUD-UDJG, învățământ cu frecvență, începând cu anul universitar 2016-2017.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 7. Se avizează, la propunerea CSUD, planul de învățământ pentru cursurile organizate în cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, IOSUD-UDJG, învățământ cu frecvență, începând cu anul universitar 2016-2017.
Planul de învățământ se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 8. Se avizează, la propunerea DFCTT, Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul UDJG, conform Anexei nr. 4.
Regulamentul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 9. Se avizează, la propunerea DFCTT, Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de transfer tehnologic CTT-UGAL, conform Anexei nr. 5.
Regulamentul se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 10. Se aprobă demararea procedurilor pentru achiziția Serviciului de proiectare în vederea întocmirii documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru corpul A, situat în strada Gării nr. 61-63, Galați.

Art. 11. Se aprobă, la propunerea Facultății de Arhitectură Navală, numirea doamnei șef lucrări dr. ing. Săndița Păcuraru în funcția de director al Centrului de Cercetare „Arhitectură Navală” (CCAN), având în vedere demisia doamnei șef lucrări dr. ing. Oana Marcu din această funcție.
Propunerea se transmite Senatului universitar spre aprobare.

Art. 12. Se respinge propunerea Facultății Transfrontaliere de Științe Umaniste, Economice și Inginerești privind menținerea calității de titular a doamnei prof. dr. ing. Maria Vlad.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN
 

Anexa 1 Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante pe perioadă determinată
Anexa 2 Metodologia de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante din Consiliul Școlii Doctorale de Inginerie (CSDI) din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 3 Metodologia de desfășurare a procesului de ocupare a locurilor vacante și de suplimentare a locurilor din Consiliul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane din cadrul IOSUD-UDJG
Anexa 4 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic din Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
Anexa 5 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de Transfer Tehnologic CTT-UGAL
 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email