UGAL

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
nr.  68/28.10.2016


Conform:     
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3174/18.02.2016 privind numirea Rectorului,
Consiliul de Administraţie, din data de 28.10.2016,

HOTĂRĂȘTE:Art. unic. Se aprobă propunerea de proiect înregistrată pe platforma MySmis 2014-2020, pentru competiția deschisă pe Programul Operațional Capital Uman, apelul de proiect cu nr. POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, după cum urmează:

Titlul propunerii de proiect înregistrate în MySmis 2014: Profesori competenți în școli incluzive. Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare în mediile educaționale defavorizate din Regiunea Sud-Est (IMD-ProfSkills), cod MySmis 2014 – 105301.


RECTOR,
Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email