UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 20.04.2023, ora 12.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

PIEȚELE DE SCHIMB LATERAL: IMPLICAȚII ALE PLATFORMELOR COLABORATIVE ÎN MARKETINGUL DIGITAL

 

elaborată de doamna PRICOPOAIA N. OANA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Marketing.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email