UGAL

În perioada 23-24 iulie 2021, la Galați, a avut loc seminarul intitulat ”Rolul Autorităților Publice Locale în valorificarea potențialului turistic” din cadrul proiectului „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”.

Seminarul s-a bucurat de prezența doamnei Elena MEREUȚĂ – Prorector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, dar și a autorităților locale prin domnul Cezar Ionuț BICHESCU – City Manager al Primăriei Municipiului Galați, doamna Laura Delia ANGHELUȚĂ – Director executiv al Direcției de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, domnul Cătălin POPA – Director General al Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Galați, domnul Bogdan COSTIN – Consilier – Serviciul Teritorial Galați, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, domnul Cătălin Valerică NEGOIȚĂ – Director executiv al Direcției pentru Cultură Galați, evenimentul fiind moderat de către dl Cristian Munteniță, coordonator de proiect, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, România.

Totodată, la eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale din Cahul și Reni, prestatorii de servicii turistice din toate cele 3 regiuni transfrontaliere, dar și staff-ul proiectului: dl Liubomir Chiriac, manager de proiect, director executiv, IDIS ”Viitorul”, dl Nicon Pîslari, coordonator de proiect, Consiliul Raional Cahul, dna Liliana Ivanov, coordonatoare de proiect, Comunitatea teritorială Reni, Ucraina.

Principalele teme abordate la eveniment au avut la bază următoarele teme: oportunitățile și avantajele dezvoltării turismului în județul Galați;  atribuțiile și responsabilitățile autorităţilor publice locale în valorificarea potențialului turistic transfrontalier, strategiile și politicile regionale de dezvoltare a turismului în raionul Cahul, Moldova și Comunitatea teritorială Reni, Ucraina, dar și o analiză comparativă a priorităților guvernamentale în Moldova, Ucraina și România privind dezvoltarea industriei turismului.

Vizita de studiu din prima zi a debutat la gospodăria tradițională Vatra cu Dor, Comuna Tulucești, iar domnul Paul Buța, proprietarul ne-a întâmpinat cu inima deschisă și o mulțime de povești din zonă, prezentând colecția sa unică de măști tradiționale. Următoarea oprire a fost la Muzeul Satului din Pădurea Gârboavele care ne-a adus în prim-plan diversitatea și caracteristicile caselor tradiționale din zona Prutului de Jos. Crama Bratu din Comuna Tulucești a fost un alt punct de pe traseul vizitei de studiu, un exemplu de bună practică pentru un proiect dezvoltat din fonduri nerambursabile. Excursia tematică pe Dunăre, din cea de-a doua zi, a fost punctul forte al vizitelor tematice. Participanții au discutat despre implicarea autorităților publice locale în dezvoltarea turismului verde, observând totodată peisajul unic al ”Deltei de pe Dunăre” unde există peste 250 de specii de păsări acvatice și terestre.

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB 817 este implementat de către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), Comitetul Executiv al Consiliului Local Reni (Ucraina) și Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați (România). Proiectul este parte a Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” și este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova, raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB 817 și nu poate fi, în niciun caz, luat pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email