UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați felicită candidații admiși în Etapa I la Facultatea de Medicină şi Farmacie şi candidaţii admişi în Etapa a II-a la celelalte facultăţi ale Universităţii pentru alegerea făcută și vine în întâmpinarea acestora oferind suport prin deschiderea în Rep. Moldova a centrelor de preluare a documentelor originale. Centrele vor funcționa în data de 27 iulie 2021, conform precizărilor de mai jos:

1. Orașul Cahul - Centrul de preluare a documentelor candidaților admiși la Facultatea de Medicină şi Farmacie (Etapa I), cât și pentru celelalte facultăți de la Galaţi (Etapa a II-a, licență sau masterat)

 

Locație - Sediul Central al Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu", Piața Independenței nr. 1, sala 105

 

Program de lucru:

 

27 iulie 10.00 – 17.00

Persoană responsabilă:

 

Crețu Mihai – tel. +37368252484

 

 

2. Orașul Chișinău - Centrul de preluare a documentelor candidaților admiși la Facultatea de Medicină şi Farmacie (Etapa I), cât și pentru celelalte facultăți de la Galaţi (Etapa a II-a, licență sau masterat)

 

Locație - Sediul Central al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Strada A. Doga nr. 24/1, sala 201

 

Program de lucru:

 

27 iulie 10.00 – 17.00

Persoană responsabilă:

 

Bolea Daniel – tel. +37368252963

 

 

Documente necesare pentru candidații admiși la licență:

 

  • diploma de bacalaureat, în original;
  • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);

 

Documente necesare pentru candidații admiși la masterat:

 

  • diploma de licență sau adeverința de absolvire, în original;
  • suplimentul la diplomă, pentru cei care depun diplomele în original.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email