UGAL

La propunerea Facultății Știința și Ingineria Alimentelor, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va acorda doamnei Profesor univ. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru titlul de Profesor Emerit. Doamna Profesor univ. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru și-a desfășurat întreaga carieră profesională, cuprinzând 42 de ani de activitate, în Cetatea universitară gălățeană, căreia i-a consacrat toată energia și puterea sa de muncă.

La Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor a parcurs cu succes toate etapele de pregătire profesională, de la preparator la profesor, a deschis direcții noi de cercetare, a propus noi domenii de dezvoltare ale facultății și a îndrumat lucrări de doctorat valoroase.

Sintetizând, activitatea și realizările doamnei prof. Gabriela Cătălina Rotaru, sunt următoarele:

- Conducător de doctorat în domeniul fundamental - Ştiinţe inginereşti, Domeniul - Inginerie industrială;

- Conducător lucrări de absolvire (100), disertaţie (70);

- Director programe universitare: Controlul şi Expertizarea Produselor Alimentare (licență) și Controlul, Expertizarea și Siguranța Alimentelor (master);

- Autor şi coautor a 24 de cărţi şi îndrumare publicate în edituri recunoscute la nivel naţional;

- 22 de cursuri universitare, cursuri postuniversitare, laboratoare practice;

- 143 de lucrări științifice publicate în România şi în reviste internaţionale de specialitate, din care 12 în străinătate;

- 167 lucrări științifice comunicate la manifestări naționale și  lucrări ştiinţifice susţinute la conferinţe şi simpozioane internaţionale (Canada, Italia, Australia, Marea Britanie, Polonia, Belgia, Franţa);

- 35 granturi, contracte și proiecte de execuție pe bază de contract cu Institutul de Cercetări Alimentare, Institutul Frigotehnic Moscova, Ministerul Învățământului, Ministerul Industriei Alimentare - Centrala Industrializării Laptelui, Institutul Politehnic Iași, CNEFS, ICPCH Brăila, Sidex Galați, Brăila, Focșani, București;

- 27 manuale, tratate, monografii, cursuri, îndrumare de laborator publicate.

Doamna Profesor univ. dr. ing. Gabriela Cătălina Rotaru a contribuit decisiv la creșterea prestigiului activității didactice și de cercetare al Facultății Știința și Ingineria Alimentelor din Galați, remarcându-se cu precădere prin activitatea sa de pionierat în domeniul Siguranței Alimentare în România.

Ceremonia de acordare a titlului de Profesor Emerit va avea loc luni 19 iulie, începând cu ora 9.00, în Sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email