UGAL

Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați deschide seria conferințelor de excelență filologică în cadrul Centrului interdisciplinar de studii culturale central și sud-est europene, menite să recoaguleze dinamic câmpul cercetărilor de profil, să furnizeze un spațiu deschis al comunicării pe teme literare de actualitate din spațiul cultural românesc și european și, mai ales, să redefinească excelența în cadrul disciplinelor umaniste.

Întâlnirile vor avea loc în fiecare joi, se vor desfășura online și vor reuni specialiști din domeniul filologic și al științelor umaniste de la facultățile de profil din țară, de la institutele de cercetare ale Academiei Române, precum și de la alte structuri de cercetare din afara granițelor țării, care vor intra în dialog cu studenții, masteranzii, doctoranzii, profesorii și cercetătorii de la Dunărea de Jos, din țară și din afara acesteia, precum și cu toți cei interesați de tematica propusă. Conferințele vizează aducerea în prim plan a noi instrumente de cercetare literară, revizuirea critică a unor modele de lectură specializată și racordarea unor texte literare mai mult sau mai puțin cunoscute - care dau măsura specificității noastre culturale – la mișcarea de idei novatoare din câmpul umanist românesc și european.

Prima întâlnire de acest gen va avea loc joi, 1 aprilie 2021, de la 14,30, via Skype - https://join.skype.com/BaGbXjCsB6wt. Invitat este prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar tema discuției va fi: Știm noi cine a fost Caragiale?

Profesorul universitar Mircea A. Diaconu s-a remarcat drept un critic literar și un eseist interesat de mișcarea formelor poetice românești, de re-electura în postmodernitate a clasicilor Ion Creangă și I. L. Caragiale, ori de specificitatea unor spații culturale ale periferiei geoculturale românești. Voce distinctă și puternică a generației critice afirmate imediat după 1989, Mircea A. Diaconu se situează cu fermitate în teritoriul cultural românesc actual sub imperativul eticii literare, adică al datoriei scriitorului și al criticului român față de identificarea, evaluarea și promovarea valorii literare în datele ei specifice, ajustabile și condiționate, dar nealterate fundamental de factori exteriori.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email