UGAL

Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați derulează un parteneriat cu Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române care s-a concretizat, recent, prin apariția a 20 de volume - de semnal, deocamdată - ale Cronologiei Vieții literare românești. „Este un proiect amplu și dinamic - început în 2013, la nivel instituțional, printr-un parteneriat între universitatea noastră și Institut - ce inventariază tot ceea ce înseamnă aspect al vieții culturale și literare din spațiul românesc de cultură, din 1944 până în anul 2000.

Cronologia este, așa cum se afirmă în prefață, un exercițiu de arheologie literară, o panoramare obiectivă a faptelor de viață culturală înregistrate de revistele culturale și literare, în diacronia aparției acestora, ce informează tinerii de astăzi despre realitățile vremii, un preambul la o posibilă istorie inovativă a literaturii române. Textele elaborate de colectivul de autori înregistrează toate detaliile, multe necunoscute chiar și specialiștilor, despre ceea ce se publica în presa vremii, în legătură cu viața culturală românească. Această etapă, recent încheiată, din procesul de elaborare a Cronologiei, însumează 20 de volume la care au lucrat cadre didactice de la Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism al facultății noastre, volume care acoperă intervalul 1970 – 1979”, a precizat prof. univ. dr. Simona Antofi, decanul Facultății de Litere și unul dintre profesorii participanți în proiect. Celelalte cadre didactice implicate sunt: prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim, directorul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, conf. dr. Oana Cenac, directorul Centrului de Cercetare „Comunicare interculturală și literatură” și asistent dr. Elena Botezatu.

„Colaborarea noastră cu Institutul <<G.Călinescu>> se datorează regretatului nostru coleg și fost decan al Facultății de Litere, profesorul Nicolae Ioana (pseudonim literar Andrei Grigor), care a inițiat acest proiect. Domniei sale îi datorăm șansa de a ne face cunoscuți, ca filologi și oameni de litere, iar intuiția sa – grație căreia am devenit parteneri în acest proiect - a fost bună, am putea spune, pentru că Academicianul Eugen Simion a continuat colaborarea cu facultatea noastră chiar și după ce profesorul Ioana a plecat dintre noi. Mai mult decât atât, suntem implicați și în alte proiecte”, a explicat prof. univ. dr. Simona Antofi.

Altfel spus, participarea la elaborarea Cronologiei nu e singura cercetare colaborativă a filologilor gălățeni cu Academia Română. În 2017, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” a organizat a III-a ediție a Colocviului Național de Literatură Română Veche, având ca partener Centrul interdisciplinar de studii culturale central şi sud-est europene (ReForm – UDJG) – centru de excelență al UDJG. Iar ediția din 2020 a Colocviilor Internaționale „Andrei Grigor” s-a desfășurat în parteneriat cu Institutul, prilej pentru ca Academicianul Eugen Simion să conferențieze, din nou, în plen, în cadrul manifestărilor organizate de filologii gălățeni, de această dată despre perspectivele literaturii în epoca digitalizării.

Se cuvine menționat și faptul că prof. univ. dr. Simona Antofi este unul dintre coautorii Enciclopediei Literaturii Române Vechi, publicate în 2019, efortul de documentare și de elaborare depus de cei aproximativ 70 de coautori fiind răsplătit prin acordarea Premiului „Timotei Cipariu” al Academiei Române volumului astfel rezultat.

Reușitele cercetării desfășurate în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în domeniul filologic, al criticii și al istoriei literare, reprezintă, așadar, o performanță care atestă nu doar profesionalismul cercetătorilor gălățeni, ci și impactul pe care rezultatele obținute de aceștia îl au, la nivel național și nu numai, asupra studiilor literare în ansamblul lor.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email