UGAL

Programare interviuri în cadrul proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/107814/.


Borderou de consemnare a rezultatelor în cadrul proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/107814/.


Programare interviuri (coordonator stagii de practică) în cadrul proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/107814/.


Borderou de consemnare a rezultatelor (coordonator stagii de practică) în cadrul proiectului„Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/107814/.


Borderou de consemnare a rezultatelor (etapa 1) în cadrul proiectului “DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI COMPETENŢELOR FERMIERILOR DIN JUDEŢUL VASLUI (FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU FERMIERI, ÎN SPECIAL BENEFICIARI DE SPRIJIN AI SUB-MĂSURILOR 6.1. ȘI 6.3”):


Programare interviu evaluare (etapa 2) în cadrul proiectului „Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere”, POC nr. 12/01.09.2016.


Borderou de consemnare a eligibilitații dosarelor de candidatură (etapa 1) în cadrul proiectului „Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere”, POC nr. 12/01.09.2016.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării de personal suport în cadrul proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/107814/


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/107814.


Anunț de angajare în cadrul proiectului “DEZVOLTAREA CUNOŞTINŢELOR ŞI COMPETENŢELOR FERMIERILOR DIN JUDEŢUL VASLUI (FORMAREA PROFESIONALĂ PENTRU FERMIERI, ÎN SPECIAL BENEFICIARI DE SPRIJIN AI SUB-MĂSURILOR 6.1. ȘI 6.3”):


Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email