UGAL

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU PROIECTUL CU TITLUL „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență
ACRONIM: PROINVENT

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (UDJG) anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. Proiectul va fi depus în cadrul Apelului de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”!

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email