UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul grantului cu nr. 94989/10.07.2020, cu titlul "Jointly preparing the conditions in the agricultural and connected sectors in the BSB area for the digital transformation/BSB Smart Farming" (cod BSB 908).


Anunț angajare proiect (.pdf)
Cerere înscriere membru proiect (.doc)
Memoriu justificativ proiect (.doc)
Declarație proiect (.doc)
Declarație acord prelucrare date (.doc)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email