UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”, contract de finanțare POCU/904/6/25/146587.

 

Borderou eligibiltate (.pdf)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email