UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați (UDJG) anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.


Proiectul va fi depus în cadrul apelului de proiecte: POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Selecție parteneri (.pdf)

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email