UGAL Logo

UGAL

Fişa de apreciere a studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat

Fişa de evaluare a conducătorului de doctorat de către conducerea şcolii doctorale (CSD)

Chestionar de evaluare a programelor doctorale de către studenții doctoranzi 2021 

Chestionar de evaluare a conducătorilor de doctorat de către studenții doctoranzi 2021 

Procedura operațională pentru evaluarea conducătorilor de doctorat de către studenții doctoranzi

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email