UGAL

 

Semestrul II
A2 - Redactare academică pentru domeniile științelor tehnice și managementul proiectelor de cercetare. Modul I.
A2 - Redactare academică pentru domeniile științelor tehnice și managementul proiectelor de cercetare. Modul II.
A3 - Etica cercetării științifice și integritate academică.
B1 - Ingrediente funcţionale, obţinere şi caracterizare.
B2 - Nanomateriale & Nanotehnologii.
B4 - Optimizarea sistemelor.
B5 - Metode, tehnici și instrumente de cercetare științifică în domeniul ingineriei și economiei.
B6 - Tehnici instrumentale de separare și identificare și analiza datelor (cromatografie, RMN, MS, IR, electroanalize, analize multivariante).

 

Semestrul I
A1 - Engleza pentru scopuri științifice și inginerești
B3 - Metode avansate de caracterizare a materialelor și biomaterialelor

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email