UGAL Logo

UGAL

Conducători de doctorat - cadre didactice titulare şi asociate

Nr. crt. Conducător de doctorat Domeniul de studii universitare
de doctorat
1 Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana Ingineria produselor alimentare
2 Prof. dr. ing. habil. BANU Iuliana
3 Prof. dr. ing. BOTEZ Elisabeta
4 Prof. dr. ing. habil. NOUR Violeta
5 Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela
6 Prof. dr. ing. habil. STĂNCIUC Nicoleta
7 Prof. dr. ing. TURTOI Maria
8 Prof. dr. ing. BAHRIM Gabriela-Elena Biotehnologii
9 Prof. dr. ing. VIZIREANU Camelia
10 Prof.dr.ing. habil. BARBU Marian Ingineria sistemelor
11 Prof. dr. ing. CARAMAN Sergiu-Viorel
12 Prof. dr. ing. FILIPESCU Adrian
13 Prof. dr. ing. MÎNZU Viorel-Nicolae
14 Prof. dr. ing. FETECĂU Grigore Inginerie electrică
15 Prof. dr. ing. habil. GĂICEANU Marian
16 Prof. dr. ing. habil. HNATIUC Bogdan
17 Prof. dr. ing. habil. LIVINȚI Petru
18 Prof. dr. ing. ROȘU Mina-Emil
19 Prof. dr. ing. DUMITRIU Luminița Calculatoare și tehnologia informației
20 TALMACIU Mihai
21 Prof. dr. BENEA Lidia Ingineria materialelor
22 Prof.dr. habil. CÂRÂC Geta
23 Prof. dr. MUȘAT Viorica-Domnica
24 Prof. dr. ing. VLAD Maria
25 Prof. dr. habil. BUHOCIU Florin-Marian Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
26 Prof. dr. ing. dr. econ. habil. STANCIU Silvius
27 Conf. dr. habil. TUREK-RAHOVEANU Maria-Magdalena
28 Conf. dr. habil. ZUGRAVU Gheorghe-Adrian
29 Prof. dr. habil. APETREI Constantin  Chimie
30 Prof. dr. habil. DINICĂ Rodica-Mihaela
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email