UGAL

Fişa de apreciere a studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat

Fişa de evaluare a conducătorului de doctorat de către conducerea şcolii doctorale (CSD)

Chestionar de evaluare a programelor doctorale de către studenții doctoranzi 2020

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email