UGAL

Semestrul I

A.1. Engleza pentru scopuri ştiinţifice și inginereşti

B.1.6. Managementul consilierii profesionale

B.1.7 Implementarea şi certificarea Sistemului de Management al Calităţii în IMM-uri

 

Semestrul II

A.2. Redactare academică pentru domeniile științelor tehnice și managementul proiectelor de cercetare

A.3. Etica cercetării științifice și integritate academică

B.1.2. Proprietatea intelectuală, inovare și antreprenoriat

B.1.3. Metode moderne de caracterizare şi investigare a materialelor

B.1.4. Metode fizico-chimice și imagistice de caracterizare a materialelor

B.1.5. Metode avansate de procesare și analiză a datelor experimentale

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email