UGAL Logo

UGAL

Fișa de apreciere a activității studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat

Fișa de apreciere a conducătorului de doctorat de către conducerea Școlii doctorale CSD

Procedură pentru evaluarea conducătorilor de doctorat de către studenții doctoranzi

Chestionar de evaluare a conducătorilor de doctorat de către studenții doctoranzi

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email